LASKUTUSTIETOMME:

Verkkolaskut

Talotekniikka Järvinen Oy
Y-tunnus 2704639-1
OVT: 003727046391
Operaattoritunnus: 003721291126 tai MAVENTA

Mikäli lähetätte laskuja pankkiverkosta, käyttäkää operaattoritunnusta DABAFIHH Maventan tunnuksen sijaan.

 

Sähköpostilaskut

Talotekniikka Järvinen Oy
Y-tunnus 2704639-1
toimisto@talotekniikkajarvinen.fi

 

Paperilaskut

Talotekniikka Järvinen Oy
Y-tunnus 2704639-1
Karjarannantie 26
28100 Pori

Viitteeksi aina hakijan/tilaajan nimi ja mielellään myös työnumeromme.

Käännetty arvonlisävero

Vakuutamme, että olemme arvonlisäverolain 8 c §:n (686/2010) 1 momentissa tarkoitettu rakentamispalveluja myyvä elinkeinonharjoittaja, jolle tapahtuvaan arvonlisäverolain 31 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen rakentamispalvelujen myyntiin sovelletaan ns. käännettyä verovelvollisuutta. Käännetyn verovelvollisuuden johdosta olemme em. rakentamispalveluostoista arvonlisäverovelvollisia palvelujen ostajana eikä meille toimitettaviin em. rakentamispalveluja koskeviin laskuihin lisätä arvonlisäveroa. Vastaamme antamamme tiedon oikeellisuudesta.

 

Tilaajavastuuraportti

Tulosta tästä ajan tasalla oleva tilaajavastuuraportti (PDF)